Kjøpsvilkår

Salgsbetingelser

 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

 

1. Partene


Selger:                                    Markedsbistand AS
Adresse:                                 Tangflataveien 7, 7350 Buvika
E-post:                                    post@markedsbistand.no
Telefonnummer:                     404 78 860                       
Organisasjonsnummer:          919308192 MVA

 

Kjøper av produktene er en som sender inn bestillingen.

 

2. Priser

Prisene, er inkludert norsk merverdiavgift på 25 %.

 

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

 

4. Ordrebekreftelse

Når Markedsbistand AS har mottatt kjøpers bestilling, skal de uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kunden. Kunde anbefales og kontrollere at ordrebekreftelsen er iht innsendt ordre. Evt feil må meddeles selgeren umiddelbart.

 

5. Betaling

Kjøper kan velge følgende betalingsmetoder: 

 

  • Tilsendt faktura på 50 % av beløpet rett etter bestilling, med 2 dagers forfall. Resterende 50 % forfaller når varen sendes fra selger.
  • Tilsendt faktura på 100 % av beløpet rett etter bestilling, med 7 dagers forfall.
  • Betaling med KLARNA og deres ulike alternativer (kommer frem i nettbutikken)

 

6. Levering m.v.

Levering av varene iht ordre/bestilling.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

 

7. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, må varen sjekkes for å være iht bestilling. Er varen skadet på noen som helst måte, må dette umiddelbart anmerkes/meldes inn hos transportør.

 

8. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Meldingen til selgeren eller kredittyter skal være skriftlig (e-post eller brev).